dissabte, 4 de juliol de 2009

La urgència de buda.

Fotografia digital. Instantània realitzada a Milà durant l'estada a l'estiu de 2007. 10 x 12 Cm.