dissabte, 4 d’abril de 2009

Tres Pensaments: pensament de matí, pensament de vesprà, i pensament de la nit.


Tríptic, plomí sobre paper. 40 x 32 Cm. 2002